Att cykla i naturen

Cykeln som fordon

Cykeln som fenomen och hjälpmedel har varit med oss sedan länge, ungefär sedan 1600-talet började människor bege sig fram på detta transportmedel. Att cykla gav oss från början en ny dimension till häst och vagn som bestod i att kunna ta sig framåt för egen maskin. Nu behövdes inga dyra djur utan bara en cykel. Plötsligt kunde människor färdas och samtidigt få en träning i med och motvind. Med bara naturens landskap kunna människor välja sina vägar att färdas i för att nå en destination eller bara för att nå en god upplevelse samtidigt som kroppen fick det den behövde. Med andra ord var det inte bara destination, och upplevelse som kunde väljas, utan även grad av belastning för cyklisten, som med val av backar av olika lutning, kunde välja sin unika belastning.

Människan i naturen

Människan i naturen

Att cykla har med andra ord funnit med oss under en lång tid. Att träna och viljan att hålla igång har också funnit med oss länge. Detta har dock varit med oss sedan vi människor såg vårt första ljus på jorden. Att hålla igång kroppen var ett sätt att hålla sig undan faror och att hitta mat. Ovan nämndes bortsett från träningens inslag i cyklingen, också naturens inslag. Naturen som ju på samma sätt som människan funnits med oss sedan vi tog våra första steg eller självande krypande mas på moder jord, till och med tidigare än så. Vi människor har funnits på denna 3.5 miljarder år gamla planet under cirka 200 000 år. Naturen är en del av oss, som vi levt med under en lång tid och aldrig kommer ifrån. Att vistas i naturen har genom forskning visat sig gång på gång ha läkande krafter på människor. Kanske kan detta bero på att vi vistats den största tiden under dessa miljöer, och att det är denna miljö som fortfarande främst ger oss ett lugn. Detta till trots att det från början på dessa platser också fanns andra farliga djur att väja för. Detta var till trots troligen naturligt för våra förfäder som gång på gång också kunde finna ro.

Naturcykling

I dagens värld har människor all möjlighet att färdas runt i denna natur och ta vara på den viktiga träningen som vi människor behöver. Att göra detta i vår från början naturliga miljö kan ge oss mycket lugn i en annars stressam värld. I naturen finns färre intryck som vi kan anse som stressande. Exempelvis ljud från biltrafik, eller flertalet människor som ska trängas för att nå kön i ICA-kassan. I skogen, vårt naturliga hem kan vi cykla runt för att enkelt ta oss fram på platser som inte på förhand leds av människors konstruktioner, som vägar och parkeringsplatser. Det går därför när som helst att stanna för att titta på en söt ekorre eller äta några av dem tillsynes saftiga blåbären där borta vid en tall. Just denna naturens frihet att enkelt kunna passera med en cykel kan troligen ge god harmoni. Att känna pulsen slå under en blå himmel, där det på marknivå finnes skiftande färger av grönt, gult, blått. Färger som har en bevisat lugnande effekt på oss.