skip to Main Content

ikon_utsiktikon_picknickVandringikon_cyklingikon_blomningikon_fagelskadningikon_eldstad

Blunda och tänk att du klättrar upp i toppen av det högsta trädet du ser. Nu kanske du är höjdrädd och inte vågar ens i tanken. Men om du kunde…
Där uppe i tallens högsta topp har du en alldeles magisk utsikt. Änggårdsbergens hemliga pärla Bredfjäll – en oas, mittemellan Botaniska och Fässberg och något så underbart som en hed, överöst med rosadoftande, krullig Calluna vulgaris (ljung).

SE & GÖRA

Bredfjäll ligger i naturreservatet Änggårdsbergen. Det är gamla utmarker som en gång låg på gränsen mellan socknarna Örgryte, Frölunda och Eklanda by i Fässbergs socken. Bredfjällets ljunghed har under flera hundra år använts som betesmark och för biodling. Idag är det ett mycket populärt område för friluftsliv.

Som namnet antyder är det ett bergigt område med omväxlande natur. Här finns hedar, små sjöar, myrar, lövskog, planterad barr- och ädelskog, gles vindpinad björkskog, al- och björkkärr, men också kala berg och raviner med ogenomtränglig snårskog. På några av de högsta punkterna finns fornrösen, sammanlagt nio stycken och en fornborg. I området finns också några sjöar: Axlemossen, Finnsmossen, Trinde mosse och Torbjörnsmossen.

I Bredfjäll och runt Änggårdsbergen kan du promenera, springa, cykla, fika, grilla och njuta av naturen och dess magi. Tvåfotade har företräde framför tvåhjulingar, så visa alltid hänsyn när du cyklar. Kom ihåg att du nu är i ett naturreservat med allt vad det innebär. Det kan handla om att du inte får plocka blommor, avverka, jaga, fiska, tälta eller ha din hund okopplad.

TILLGÄNGLIGHET

Bredfjäll når du lättast via Botaniska, men även via Änggårdsbergen. Du kan också ta dig hit via Eklanda i Mölndal eller Toltorpsdalens Södermalmkvarter. Området fungerar för dig med barnvagn, men det finns stigar som inte är så bra för rullstolar. Utmed Finnsmossens västra sida finns dock en slinga med större tillgänglighet. Här finns allt från grusade gångar till små skogsstigar. Och en och annan backe.

HITTA HIT

Parkeringsplatser finns utanför Botaniska, i Högsbo industriområde, vid Eklanda och Fässberg. Åker du spårvagn kan du gå av på hållplatsen Göteborgs Botaniska Trädgård eller Sahlgrenska sjukhuset. Tar du buss finns det flera hållplatser att välja mellan, till exempel Annedalskyrkan, Högsbo, Eklanda, Fässberg och Toltorpsdalen.