skip to Main Content

ikon_utsiktikon_picknickVandringikon_fagelskadningikon_blomningikon_historia

Årekärr är en uppodlad dal med flera gårdar som omges av skog. Hästar betar på fälten och tuppen gal i hönsgården. Området ligger till största delen inom Sandsjöbacka naturreservat.
Gillar du vandringar finns stigar genom varierad terräng, men du kan även göra kortare promenader till olika sevärdheter. Här finns också gott om badsjöar, så glöm inte att ta med både vandringsskor och badkläder.

SE & GÖRA

Årekärrsdalen är en lantlig idyll med spännande omgivningar. Här kan du njuta av rik blomning, historiska spår och olika skogstyper. Det finns bevis för att marken här brukades redan under yngre stenåldern eller bronsåldern, så nu beträder du mark som har trampats och brukats i evigheter.

Dalen omges av berg med mossar och mindre sjöar. I sydöst finns den lilla badsjön Svarttjärn, i öster och nordöst mossar samt småsjöarna Vägetjärn och Tutjärn och i norr Fisjön och Oxsjön.

Nära parkeringen, västerut finns Årekärrslunden som är ett rikt lövskogsområde, där det på våren växer vitsippa, blåsippa, gulsippa och vätteros. Vitsipporna kan färga marken vit på sina ställen. På hösten kan du hitta svamp i skogarna. Såväl dalen som lunden är lättåtkomliga, även om det kan vara fuktigt i markerna. Det är lite mer kuperat till Årekärrsbäcken och ute i skogen. Branta skogsstigar leder upp till bergen. Från höjderna kan du se havet, om du hittar en lucka mellan de höga träden.

Vid Årekärrsbäcken i norr finns rester av gamla vattenkvarnar. Förr användes dessa för att mala säd till mjöl. Vid forsen där bäcken rinner ut ur dalen ligger fortfarande en kvarnsten kvar, som minne från forna dagar. Även idag finns här flera mindre jordbruk samt en utspridd gårds- och villabebyggelse.

Kuriosa: I området Sandsjöbacka finns vildsvin. I Sverige har det funnits vildsvin sen urminnes tider. De lever ofta i flock, är stora och ser dåligt. Deras luktsinne är mycket välutvecklat och styr deras flyktbeteende. Om de inte känner doften av människa kan de mycket väl springa fram mot personen, för att ta reda på vad de ser men inte känner doften av. Om du stöter på ett vildsvin kan du skrika högt och vifta med händerna så att de förstår att du är en människa.

TILLGÄNGLIGHET

Årekärrsdalen och lunden är lättåtkomliga, dock kan det ibland vara blött i markerna.

Lite mer kuperat är det till Årekärrsbäcken och i skogen. Branta skogsstigar leder upp till bergen. Mindre lämpligt för folk med rörelsehinder.

HITTA HIT

Närmaste busshållplats är Hästebäck i Billdal, ca 3 km västerut. Något närmare kommer du med flexlinjen. Årekärr har två bilparkeringar/entréer, i norr och söder.